Rekomendacje kluczowych wskaźników efektywności

Mnogość procesów operacyjnych przedsiębiorstwa determinuje obserwację istotnej ilości informacji. Oferujemy doradztwo w wyborze kluczowych wskaźników efektywności KPI. Pomagamy w zakresie hierarchii wskaźników oraz definiujemy częstotliwość ich dostarczania kadrze zarządzającej. Doradzamy w doborze narzędzi analiz oraz motywujemy do długookresowej obserwacji KPI. Badamy odporność istniejących kluczowych wskaźników efektywności KPI na decyzje podejmowanew przedsiębiorstwie oraz wpływ otoczenia na ich definicję. 

Analiza wskaźnikowa ma dotychczas bardzo bogatą literaturę. Każda dana finansowa w relacji do drugiej wielkości stanowiła obserwowalny wskaźnik. Pomagamy w selekcji wskaźników obserwowalnych w Państwa przedsiębiorstwie. Muszą zostać oparte na strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wybrane wskaźniki są warte określeniem kluczowych, na tych wzajemnie skupimy się podczas wspólnej pracy. Nauczymy się wzajemnie interpretacji kluczowych wskaźników efektywności KPI. Określimy metody pomiaru oraz zbadamy ich odporność na efekty nadciągających zmian. Oferujemy cykliczne ich raportowanie dla całego zespołu kadry kierowniczej, w tym ich syntetyczne omówienie. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI są pewnym drogowskazem, a ich długookresowa obserwacja stanowi podstawę do aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Rekomendujemy konsekwencje w obserwacji kluczowych wskaźników efektywności KPI oraz ofertę o charakterze długookresowej współpracy z Państwem. Długookresowa współpraca przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4