Raporty branżowe

Specyfika branży Państwa przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia do raportowania wyników finansowych. Oferujemy pomoc w opracowywaniu odpowiednich dla Państwa raportów bieżących, zarządczych oraz strategicznych. Posiadamy doświadczenie w raportach bieżących spółek giełdowych, prezentacji zarządczych na posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarządu, wieloblokowych, wielomarkowych raportów wyników (Business Managment Multibrand).

Konkretna branża przedsiębiorstwa determinuje odmienne podejście do budowania raportów. Branża hotelarska operuje na obiektach hotelowych, czyli znacznym udziale nieruchomości w strukturze majątku przedsiębiorstwa. Branża motoryzacyjna charakteryzuje się istotną wartością zapasów, gdyż samochód stanowi towar handlowy. Branża odzieżowa odznacza się nieustającym projektowaniem nowych kolekcji oraz nieustającą produkcją w toku. Specyfika branży Państwa przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia do raportowania wyników finansowych. Państwo znacie przyczyny podejmowanych decyzji handlowych. Oferujemy pomoc w zakresie indywidualnego podejścia do raportowania zarządczego bądź finansowego. Rozdzielenie przychodów ze sprzedaży pakietów pobytowych, raportowanie rotacji sztuk odzieży w poszczególnych salonach, poziom udzielonych rabatów serwisu mechanicznego dealera dla danej marki pojazdu bądź konieczne nakłady remontowe do utrzymania gwiazdek hotelu to wybrane przykłady rozumienia branży i jej specyfiki. Doradzamy w zbudowaniu raportów prezentujących informację zarządczą Państwa przedsiębiorstwa. Rekomendujemy zmiany w ewidencji operacji gospodarczych. Pomagamy w zautomatyzowaniu procesów raportowych. Uczestniczymy we wdrożeniach narzędzi analiz finansowych. Rekomendujemy konsekwencję w opracowaniu raportów branżowych przedsiębiorstwa oraz ofertę o charakterze długookresowej współpracy z Państwem. Długookresowa współpraca przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4