Projekcje do biznes planów

Biznes plan jest istotnym dokumentem planistycznym oraz marketingowym. Oferujemy pomoc w zbudowaniu projekcji finansowej opartej na Państwa pomysłach na prowadzenie biznesu. Analizujemy kompletność oraz spójność biznes planu.

Biznes plan stanowi element zmiany. Zmiana determinuje zmianę rynku, na którym działa przedsiębiorstwo bądź kształtuje nowopowstałe przedsiębiorstwo. Istnieje wiele składowych biznes planu. Obszerna jest literatura wskazująca na kamienie milowe biznes planu. To jest Państwa pomysł na biznes. Oferujemy pomoc przy opracowaniu jednego elementu biznes planu - projekcji wyniku finansowego. Działając na zasadzie wzajemnego zaufania tłumaczymy Państwa zamiary na sztywne ramy rachunku wyników oraz bilansu przedsiębiorstwa. Doradzamy w elementach mogących poprawić projekcję wyniku finansowego. Opisujemy metody kalkulacji poszczególnych pozycji przychodów oraz kosztów. Definiujemy wspólnie okresy działania oraz kroki milowe biznes planu. Produktem będzie gotowa projekcja finansowa, rozszerzona o kilka wskaźników finansowych dla Państwa wiadomości. Rekomendujemy wzajemne zaufanie oraz ofertę o krótkookresowym współdziałaniu z Państwem. Pomagamy do momentu otrzymania decyzji o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu biznes planu. Praca we wspólnym zaufaniu przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4