Kalkulacje technicznego kosztu wytworzenia

Uruchomienie produkcji produktu jest istotną decyzją w budowaniu portfolio produktowego.
Oferujemy serię pytań dla sprawdzenia kompleksowego wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia. Przeliczymy wszelkie jednostki miary na wartości niezbędne do budowy receptury przy uwzględnieniu parku maszynowego oraz charakteru organizacji pracy. Identyfikujemy warunki dostawców, podwykonawców bądź wynikające z umów handlowych. 

Receptura jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Decyzja o wprowadzeniu bądź modyfikacji produkowanego wyrobu musi być poprzedzona kalkulacją technicznego kosztu wytworzenia.
Pomagamy wdrożyć i utrzymać kalkulacje oparte na procedurach. Kontrakty z dostawcami oraz pomysły marketingu Państwa przedsiębiorstwa tłumaczymy na ceny jednostkowe oraz wyniki finansowe. Rekomendowane narzędzia pozwolą na wielokrotne kalkulacje, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się otoczenia i nowych informacji. Nieustanna walka konkurencyjna doprowadziła do konieczności ciągłego przeglądania receptur oraz technik wytwarzania wyrobów. Identyfikujemy kluczowe elementy receptury, badamy czas produkcji wyrobu oraz analizujemy kontrakty cenowe z dostawcami. Szukamy optymalizacji po stronie procesu wytwarzania oraz cen zakupu surowców. Kalkulujemy wartość dodaną dla klienta oraz nakłady na reklamę gotowego wyrobu. Produkcja jest codziennym procesem doskonalenia. Oddajemy jej zmienność oraz elastyczność podejścia do analiz. Pomagamy zidentyfikować obszary do wzrostu wydajności produkcji bądź spadku ceny wytworzenia wyrobu w Państwa przedsiębiorstwie. Rekomendujemy współpracę o długookresowym charakterze.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4