Kalkulacje akcji promocyjnych

Pomysłowość marketingu nie zna granic. Akcje promocyjne są nieodzownym elementem działalności przedsiębiorstwa.
Oferujemy zrozumienie marketingu oraz jego wpływu na przedsiębiorstwo. Kalkulujemy akcje promocyjne oraz ich możliwy zasięg, identyfikujemy przełożenie zebranych leadów na przychody ze sprzedaży. Analizujemy tendencję kosztów akcji o podobnych założeniach.

Dotarcie do klienta jest czynnikiem sukcesu Państwa przedsiębiorstwa. Marketing to nieustające źródło pomysłów na realizację kampanii oraz organizację aktywności biznesowych.
Pomagamy Państwu identyfikować szanse sprzedażowe oraz wpływ organizowanej kampanii promocyjnej na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Planowany jest czas realizacji akcji promocyjnej, zasięg akcji oraz kanały dotarcia do potencjalnego klienta. Pomagamy określić koszty finansowania kampanii oraz potencjalne przychody i ich określenie w czasie. Rekomendujemy wzajemne zaufanie oraz ofertę o krótkookresowym współdziałaniu z Państwem. Zrozumienie Państwa pomysłu na dotarcie do klienta oraz jego cel jest kluczowym dla wspólnych projektów.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4