Budżetowanie

Podejście produktowe jest rekomendowane przez nasz zespół.

Oferujemy pomoc w budżetowaniu długookresowym udziałów w rynku, projekcji rynków finansowych, analizie zmian otoczenia przedsiębiorstwa, potencjalnych kroków konkurencji. Pomagamy w budżetowaniu krótkookresowym przychodów ze sprzedaży, kosztów funkcjonowania, planów inwestycyjnych bądź remontowych, planów marketingowych oraz innych Państwa potrzeb. Oferujemy profesjonalne prezentację zarządcze budżetów i ich scenariuszy. Współpracujemy przy pisaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Budżetowanie to proces opisu funkcjonowania firmy wyrażony w liczbach. Jakość procesu budżetowania determinuje poznanie mechanizmów decyzyjnych i mechanizmów finansowych przedsiębiorstwa.
Budżetowanie pozwala na spojrzenie krótkookresowego rozwoju przedsiębiorstwa (przychody ze sprzedaży, koszty funkcjonowania, wynik finansowy, stan należności, stan majątku i konta bankowe).
Budżetowanie pozwala na utworzenie wizji długookresowego rozwoju przedsiębiorstwa (udział w rynku, siła konkurencji, mozłiwości fuzji i przejęć, otoczenie prawne, otoczenie makroekonomiczne).
Rekomendujemy rzetelne oraz terminowe budżetowanie, które pozwoli na poprawę jakości pracy kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa.
Budżetowanie tworzy pole do utworzenia wskaźników KPI przedsiębiorstwa, z którego możliwym jest rozliczanie członków Zarządu / członków Rady Nadzorczej / dyrektorów.
Zachęcamy do spotkania z przedstawicielami Biura w celu rozmowy jak Państwu pomóc w budżetowaniu.

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4