Budowa systemu kontrolingu

Nikt nie zna lepiej przedsiębiorstwa od Państwa - taka jest myśl przewodnia naszego działania. Oferujemy zbudowanie od podstaw systemu kontrolingu przedsiębiorstwa. Pomagamy w doborze narzędzi raportowania cyklicznego bądź okresowego.

System kontrolingu musi odzwierciedlać potrzeby informacyjne kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Nasz zespół pomaga określić mechanizmy decyzji operacyjnych bądź strategicznych. Rozmawiamy zarówno z twórcami danych oraz z potencjalnymi odbiorcami informacji zarządczej. Identyfikujemy potrzeby. Badamy długość podejmowania decyzji. Rekomendujemy rozwiązania zmierzające do wspólnych celów. Potrzeby muszą zostać opisane systemem, który będzie odporny na zmiany w przedsiębiorstwie oraz elastyczny dla odzwierciedlenia istotnych zmian w otoczeniu rynkowym. Istotnym elementem jest zmieniające się otoczenie prawne działalności przedsiębiorstwa. Dane zawarte w systemie kontrolingu będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych przez Państwa, a ich uzupełnianie powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. System kontrolingu przedsiębiorstwa docelowo powinien zostać uzupełniony o działania audytu wewnętrznego, kontroli jakości oraz norm instytucjonalnych funkcjonowania organizacji. Oferujemy produkt cyklicznej prezentacji zarządczej wyników działalności przedsiębiorstwa jako zbiór informacji zarządczej dla całego zespołu kadry kierowniczej. Pomagamy mierzyć oraz uczyć się wzajemnie interpretacji nadciągających zmian. Rekomendujemy konsekwencje we wdrożeniu systemu kontrolingu przedsiębiorstwa oraz ofertę o charakterze długookresowej współpracy z Państwem. Długookresowa współpraca przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4