Analiza przychodów ze sprzedaży

Produkt świadczy o rynku na którym pracujemy, decyduje o potencjalnej zyskowności i stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa. 
Oferujemy analizę kanałów sprzedaży oraz pomagamy określić bazę stabilnych, powtarzalnych przychodów ze sprzedaży. Identyfikujemy możliwości wzrostu rentowności poprzez analizę struktury produktów bądź klientów. Określamy koncentrację bazy klientów, pokazujemy możliwe tendencje na kolejne okresy sprzedażowe.

Produkt determinuje dostępny rynek do sprzedaży, decyduje o prawdopodobnej rentowności oraz stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa. Oferujemy analizę kanałów sprzedaży oraz pokazujemy możliwe tendencje na kolejne okresy sprzedażowe. Pomagamy określić długookresowo stabilne, powtarzalne przychody ze sprzedaży Państwa przedsiębiorstwa. Analizujemy rynek dostępny dla oferowanych produktów na tle rynkowych zmian branży. Identyfikujemy struktury sprzedawanych produktów w porównaniu do bogactwa oferty Państwa przedsiębiorstwa. Pomagamy definiować portfolio produktowe. Analizujemy ceny sprzedaży Państwa produktów dostarczonych do klientów aktualnych oraz ich różnice w porównaniu do odrzuconych ofert przez klientów potencjalnych. Określamy koncentrację bazy klientów i skutki z niej płynące. Operacje sprzedaży są codziennymi w Państwa przedsiębiorstwie. Ich rzetelna identyfikacja oraz analiza pomaga bardziej sprawnie zarządzać. Przyszłe tendencje przychodów ze sprzedaży pozwalają na spokojne oczekiwanie nadchodzących zmian rynkowych. Rekomendujemy wzajemne zaufanie oraz ofertę o średniookresowym współdziałaniu z Państwem. Zrozumienie Państwa oferty i dotarcia do klienta jest kluczowym dla wspólnych analiz.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4