Analiza otoczenia rynkowego

Oferowany w rynek produkt jest elementem przewagi konkurencyjnej. 
Oferujemy definicję rynku dostępnego oraz identyfikację jego graczy. Badamy chłonność rynku oraz jego interakcje z przedsiębiorstwem. Podajemy możliwe scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa na tle rynku. Badamy zachowania konkurencji.

Jesteśmy zwolennikami podejścia produktowego. Produkt Państwa przedsiębiorstwa definiuje rynek dostępny, realizację przychodów ze sprzedaży, niezbędnych dostawców zewnętrznych oraz technologię produkcji. Kategoria produktu na danym rynku determinuje politykę cenową, wpływa na działania marketingowe oraz wizerunkowe. Państwa produkty posiadają Państwa pomysł i Państwa innowacje. Szanujemy to. Pomagamy w zdefiniowaniu rynku dostępnego produktów nowych, jak i używanych. Określamy zasadność przyjętej polityki cenowej w stosowanych kanałach sprzedaży. Zbieramy dane o konkurencji rynku danego produktu. Identyfikujemy liderów rynku oraz szacujemy możliwości przejęć i fuzji rynkowych. Ostrzegamy Państwa przed zmniejszającą się chłonnością rynku oraz zmianami preferencji odbiorców. Rekomendujemy cykliczne obserwacje otoczenia rynkowego oraz redefiniowanie oczekiwań współpracy z Państwem przy każdej aktualizacji analizy. Długookresowa współpraca przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4