Analiza kosztów funkcjonowania

Nieustające poszukiwanie potencjalnych oszczędności oraz efektywności ponoszonych nakładów prowadzi do optymalizacji struktury kosztów.  
Oferujemy informację o efektywności obiegu dokumentów, rekomendowanych limitach akceptacji. Badamy ceny jednostkowe zakupionych produktów oraz sytuację finansową dostawców kosztów. Identyfikujemy możliwości obniżenia cen zakupu bądź uelastycznieniu umów handlowych.

Skala działalności Państwa przedsiębiorstwa determinuje koszty funkcjonowania. Rynek i strategia firmy określają możliwą kosztochłonność i jej długookresowy wpływ.
Pomagamy zidentyfikować koszty Państwa przedsiębiorstwa zależne od rynku (zmienne i stałe). Wskazujemy możliwe obszary poprawy konkurencyjności cen zakupu oraz zdarzenia jednorazowe. Identyfikacja zdarzeń jednorazowych po stronie kosztów stanowi istotne pole do poprawy rentowności Państwa przedsiębiorstwa. Analizujemy strukturę kosztów oraz ich zmienność w czasie. Badamy okres od momentu podjęcia decyzji do momentu ujawnienia kosztu. Pomagamy w optymalizacji bilansowej oraz podatkowej. Redefiniujemy wspólnie z Państwem koszty istotne oraz te bez wpływu na organizację. Wspomagamy z analizą cenową oraz produktową dokonywanych zakupów u dostawców. Określamy koncentrację bazy dostawców i skutki z niej płynące. Kalkulujemy opłacalność outsourcingu usług bądź działanie centrum usług wspólnych.
Koszty działalności Państwa przedsiębiorstwa zależą od skali działania. Miarodajna identyfikacja typu kosztów oraz analiza dostawców pomaga bardziej sprawnie zarządzać. Rekomendujemy obopólną dyskrecję oraz ofertę
o średniookresowym współdziałaniu z Państwem. Zrozumienie Państwa potrzeb skali przedsiębiorstwa jest działaniem strategicznym dla wspólnych analiz.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4